Včelař Jan Pěček - Med přímo od včelaře

Ing. Jan Pěček, Ph.D., U Hřiště 898, 664 53 Újezd u Brna
tel.: +420 604 340 262, e-mail: jpecek@ekza.cz

Včelaření je součástí zemědělské a lesnické výroby, nejdůležitější je opylovací činnost na které se podílí cca z 95 %. Včela medonosná opyluje většinu entomofilních rostlin, často i rostliny anemofilní. Poskytuje med, vosk, mateří kašičku, pyl, propolis, jed aj.

S včelařením jsem začal na jaře roku 2011, kdy jsem si pořídil první čtyři včelstva a umístil je na stanoviště v nadmořské výšce cca 200 m n. m. Úl jsem zvolil nástavkový nezateplený s národní Adamcovou rámkovou mírou 390 x 240 mm. Z původně čtyř včelstev jsem v roce 2012 dle plánu vytvořil dalších 9 oddělků a do zimy jsem šel už s 13 včelstvy na dvou stanovištích. V tomto roce jsem přešel na kombinovaný způsob včelaření, kdy plodiště má výšku rámku 240 mm a na med používám nízké nástavky s výškou 150 a 170 mm. V 2013 jsem počet včelstev rozšířil o dalších 12 včelstev.

Od roku 2013 jsem veden v seznamu prohlížitelů včelstev ČSV, z.s. V roce 2014 jsem dokončil studium Včelařství na Středním odborném učilišti včelařském – Včelařském vzdělávacím centru, o.p.s. v Nasavrkách. V roce 2015 jsem absolvoval Seminář učitelů včelařství a jsem veden v seznamu učitelů včelařství ČSV, z.s. V roce 2016 jsem absolvoval Moravskou včelařskou školu v Hranicích pořádanou PSNV-CZ, z.s. Nyní včelařím s cca 45 včelstvy na sedmi stanovištích. V Újezdě u Brna a jeho okolí, Žánickém lese, přírodním parku Hřebeny a v Kutné Horě. Ze včelstev odebírám med, vosk, pyl, propolis a mateří kašičku.

Med vytáčím převážně z panenských plástů, které nebyly zakladeny a neobsahují rezidua léčiv. Nabízím medy pouze od svých včelstev v přirozeném stavu krystalický nebo pastový, bez tepelné úpravy a ztekucování. Krystalizace je přirozenou vlastností medu, květové medy brzy po vytočení krystalizují. Z důvodů zjemnění chuti a zajištění trvalé pastové konzistence se některé medy pastují. Pastování medu, je mechanická úpravu květových medů, při které je právě vytočený med mechanicky promícháván, což má za následek vytvoření jemné struktury krystalů a dosažení pastové konzistence. Enzymy, vitamíny a minerální látky zůstávají v medu zachovány.

Nabídka medů ze snůšky 2023:

  • Med květový jarní, ve sklenicích - 950 g.
  • Med květový letní, ve sklenicích - 950 g.

Den otevřených úlů

U příležitosti Světového dne včel 20. 5. bude možné v neděli 21. 5. 2023 od 14:00 do 17:00 v Újezdu u Brna, U Hřiště 898 shlédnout včely v pozorovacím úlu, ukázku vytáčení medu, ochutnat med a jiné včelí produkty.